Skip to content Skip to footer

De Mast (Industrielaan 2 Torhout)

Praktisch

More info comming soon!

algemene Voorwaarden

Print uw ticket(s) af en wissel deze in aan de ingang voor toegang tot het evenement.
Voorwaarden verbonden aan tickets Summer Retro Dance:

 • De minimumleeftijd is 16 jaar, tickets die gekocht worden zonder rekening te houden met deze minimumleeftijd zullen noch geruild, noch terugbetaald worden.
 • Uw ticket is enkel geldig op 12 augustus 2023 en geldt slechts voor één toegang tot het evenement.
 • Tickets worden noch terugbetaald, noch omgeruild voor een ander evenement.
 • Het namaken van een toegangsticket zal juridisch vervolgd worden.
 • Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord dat hij tijdens het evenement gefilmd/gefotografeerd kan worden.
 • Deze foto’s of filmbeelden kunnen door de organisator gebruikt worden om promo te voeren voor het evenement.
 • Bij ontvangst van het toegangsticket verklaart de houder zich akkoord met mogelijke aftasting.
 • De persoonlijke gegevens, eventueel ontvangen bij de aankoop van het ticket, kunnen later gebruikt worden voor promotionele doeleinden.
 • Alle persoonlijke data van onze bestanden zijn conform de regelingen van de wet van 08/12/1992 betreffende de bescherming van de persoonlijke levenssfeer.
 • Het bewijs van toegang (armband / stempel) mag niet doorgegeven of nagemaakt worden. Wie betrapt wordt zal gerechtelijk vervolgd worden.
 • Indien de organisator het programma of de uurregeling van het evenement uit noodzaak moet wijzigen blijft het ticket geldig en wordt het noch geruild, noch terugbetaald.
 • Annulatie van een of meerdere dj’s/optredens buiten de wil van de organisator zal geen aanleiding geven tot terugbetaling ticket.
 • Het meebrengen van eigen consumpties in om het even welke verpakking is verboden op het evenement.
 • Het aankopen van een ticket impliceert dan ook dat u akkoord gaat met dit verbod en rugzakken, handtassen, enz. gecontroleerd zullen worden op de aanwezigheid van eigen consumpties.
 • Het meebrengen en gebruiken van drugs op en naar het evenement is verboden. Indien u betrapt wordt op het bezit van drugs zal de politie verwittigd worden.
 • Wie onder invloed van alcohol en/of drugs het evenement wil betreden kan worden geweigerd zonder vergoeding van het ticket.
 • Alle mogelijk gevaarlijke voorwerpen, die als wapen gebruikt kunnen worden, zijn verboden.
 • Digitale fototoestellen en video camera’s zijn toegelaten met uitzondering van professionele fototoestellen. U kan hiervoor toestemming vragen via de organisator summerretrodance@gmail.com
 • Foto’s of films die op het terrein genomen worden tijdens Summer Retro Nation mogen niet voor commerciële of
  openbare doeleinden gebruikt worden, tenzij met schriftelijke toelating van de organisator.
 • Het is verboden aan derden om flyers te verdelen of posters op te hangen tijdens het evenement.
 • Geen flyers op straat of op het terrein zelf. Indien u toch promotie wenst te voeren op ons evenement, gelieve contact op te nemen via 0476.38.28.33
 • Er is een fietsenparking voorzien voor de mensen die met de fiets komen.
 • De houder neemt op eigen risico deel aan dit evenement en ontslaat de organisatie van alle aansprakelijkheid. De houder verklaart zich akkoord met elke instructie die wordt opgelegd door de organisator in het kader van de openbare orde en de veiligheid tijdens het evenement.
 • De organisatie en/of haar medewerkers kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële dan wel immateriële schade.
 • De organisatie heeft het recht om mensen te weigeren of van het terrein te verwijderen indien zij bovenstaande regels niet respecteren.
Team Summer Retro Dance

Summer Retro Dance © 2024. Alle rechten voorbehouden.

Webdesign: Arno Schoutteten

Go to Top